top of page

[scroll down for english]

Χορεύτρια_Μουσικός του σώματος_
Χορογράφος
_Δασκάλα χορού
_Πολιτιστική Διαχειρίστρια

Η Γιώτα Πεκλάρη είναι χορεύτρια και δασκάλα χορού με διαθεματικό χορογραφικό λεξιλόγιο που εμβαθύνει στην ηχητική και κοινωνική διάσταση του κινούμενου σώματος.

Είναι απόφοιτος της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού Ραλλού Μάνου και συνιδρύτρια του PLAYGROUND for the arts, ενός πολιτιστικού οργανισμού αφιερωμένου στην προώθηση μιας διεθνούς κοινότητας καλλιτεχνών, μαθητών και κοινού που μοιράζονται ένα βαθύ ενδιαφέρον για τις παραστατικές τέχνες, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξερεύνηση και τη μελέτη του ρυθμού. 

 

Έχει στο ενεργητικό της πλήθος συνεργασίες και εμφανίσεις σε σημαντικά φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό συμπεριλαμβανομένων των: Flamenco tanzhaus.nrw, Flamenco Festival London, Festival Musicale del Mediterraneo και έχει παρουσιασει δουλειά της σε χώρους όπως το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα, το SFJazz στο Σαν Φρανσίσκο, το Spinnerei στη Λειψία, το Sadler's Wells στο Λονδίνο,το Pygméteatern στην Στοκχόλμη και το Πανεπιστήμιο Berkeley στο Καλιφόρνια. 

 

Από το 1995 διατηρεί μια διαλεκτική σχέση με το φλαμένκο που την έχει οδηγήσει συχνά πέρα ​​από τα όρια της παράδοσης και στη σφαίρα του πειραματισμού. Το εκτεταμένο υπόβαθρό της, που περιλαμβάνει κλασικό και σύγχρονο χορό και η εκπαίδευση της στην μουσική του σώματος, σε συνδυασμό με την πολυετή διδακτική εμπειρία και την απεριόριστη περιέργεια και δημιουργικότητά της, την ώθησαν στην ανάπτυξη της μοναδικής της μεθοδολογίας διδασκαλίας, σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε καλλιτέχνες όλων των ειδών, επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Μαζί με τη δημιουργία του καινοτόμου Coetáni Experimental Flamenco Festival (2015 & 2016), αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αναμόρφωση της σκηνής του φλαμένκο στην Ελλάδα.

 

Από το 2011, η Γιώτα συνεργάζεται με το International Body Music Festival, συνεισφέροντας ως καλλιτέχνης, εκπαιδευτής και παραγωγός. Η αφοσίωσή της στο φεστιβάλ είναι αδιάκοπη και οι συνεισφορές της έχουν εμπλουτίσει την πολυπολιτισμικότητα του φεστιβάλ. Τον Σεπτέμβριο 2019 & 2020, μετέδωσε τις γνώσεις και την τεχνογνωσία της ως εκπαιδεύτρια στο PERCUSSIVE DANCE LAB, που διοργάνωσε η καταξιωμένη χορογράφος Sandy Silva σε συνεργασία με την ομάδα Zeugma Collectif Urban, με έδρα το Μόντρεαλ του Καναδά. Επιπλέον, συμμετείχε ενεργά στο διαπολιτισμικό και διαγενεακό πρόγραμμα Moving Around Music (2017) με στόχο την ενασχόληση με ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και Έλληνες τρίτης ηλικίας, το Body Music European Meeting (2019-2021), ένα ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ που διερευνά την εφαρμογή της μουσικής σώματος στη μουσική και χορευτική εκπαίδευση και το Living Project του Κέντρου Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν (2023), διερευνώντας μια οικολογία που αντιλαμβάνεται τον κόσμο ως ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο όντων ενώ αναγνωρίζει τη δύναμη και τις δυνατότητες της τέχνης να κάνει αυτές τις συνδέσεις ορατές.

 

Από το 2018 έχει αναλάβει πρωτοποριακό ρόλο καθοδηγώντας μικτές ομάδες ατόμων με ή χωρίς ακουστική ή οπτική βλάβη, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των εργαστηρίων CONNECTING BODY που συνδέουν άτομα από όλα τα κοινωνικά στρώματα με τον κόσμο της κίνησης και του ρυθμού, καταρρίπτοντας τα εμπόδια και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή. Τον Απρίλιο του 2024 σε συνεργασία με τη Βάσια Ζορμπαλή και ομάδα ερμηνευτών που συμπεριλαμβάνει κωφά και τυφλά άτομα, δημιουργούν το έργο μπ(λ)αλούν, μια ακουστική επιτελεστική εγκατάσταση που καλλιεργεί καινοτόμα ερμηνευτικά εργαλεία προσβασιμότητας. Το εκπαιδευτικό και χορογραφικό της έργο έχει υποστηριχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και το FLUX Laboratory Athens.

 

Ως διοργανώτρια και παραγωγός έχει φιλοξενήσει στο PLAYGROUND for the arts μια σειρά από διακεκριμένους καλλιτέχνες με μοναδικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, το έργο των οποίων ενέπνευσε ερμηνευτές, κινηματογραφιστές, εκπαιδευτικούς, συντονιστές, θεραπευτές και ακτιβιστές σε όλο τον κόσμο.

Dancer_Body Musician_
Choreographer _Dance Educator _Performing 
Arts Manager

Yiota Peklari is a versatile dancer with an interdisciplinary choreographic vocabulary who delves into the sonic, musical and social dimension of the moving body.

She is a proud alumna of the Rallou Manou Professional Dance School and a co-founding force behind PLAYGROUND for the arts, a non-profit cultural organization dedicated to fostering an international community of artists, spectators, and learners who share a profound interest in the performing arts, with a particular emphasis on rhythm exploration and studies. 

 

Her résumé boasts a multitude of collaborations and performances at prestigious festivals both in Greece and across the globe. Her artistic journey has visited stages at events such as Flamenco tanzhaus.nrw, Flamenco Festival London, Festival Musicale del Mediterraneo, and venues including the Benaki Museum in Athens, SFJazz in San Francisco, Spinnerei in Leipzig, Sadler's Wells in London, Pygméteatern in Stockholm and Berkeley University in California. 

 

Since 1995 she has maintained a dynamic and dialectical relationship with flamenco that has often taken her beyond the confines of tradition and into the realm of experimentation. Her extensive background, encompassing classical and contemporary dance and her body music training, combined with many years of teaching experience and her boundless curiosity and creativity, have culminated in the development of her unique teaching methodology, designing educational programs aimed at performers of all kinds, professionals and amateurs. Along with the creation of the innovative Coetáni Experimental Flamenco Festival (2015 & 2016) this has played a pivotal role in reshaping the flamenco scene in Greece.

 

Since 2011, Yiota has been a collaborator with the International Body Music Festival, contributing as an artist, educator, and producer. Her commitment to the festival has been unwavering, and her contributions have enriched the festival's vibrant tapestry. In September 2019 & 2020, she imparted her knowledge and expertise as an instructor at the international PERCUSSIVE DANCE LAB, organized by the esteemed choreographer Sandy Silva in collaboration with the Zeugma Collectif Urban team, based in Montreal, Canada. Additionally, she actively participated in the intercultural and intergenerational program Moving Around Music (2017) aiming at engaging unaccompanied refugee minors and elderly Greeks, the Body Music European Meeting (2019-2021), an Erasmus+ research program exploring the application of body music in music and dance education and the Living Project by Duncan Dance Research Center in Athens (2023), exploring an ecology that perceives the world as an interconnected network of beings while recognizing the power and potential of art to make these connections visible. 

 

Since 2018 she has taken on a pioneering role leading mixed groups of people with and without hearing or visual impairment in the design and implementation of CONNECTING BODY workshops that connect people from all walks of life to the world of movement and rhythm, breaking down barriers and encouraging participation. In April 2024, in collaboration with Vassia Zorbali and a group of performers that includes deaf and blind people, they created b(l)alloon, an acoustic performative installation that cultivates innovative interpretive tools of accessibility. Her educational, choreographic and community work has been supported by the Greek Ministry of Culture, the Greek National Opera, the Ioannou F. Kostopoulos Foundation and the FLUX Laboratory Athens.

 

As an organizer and producer she has hosted at PLAYGROUND for the arts a number of distinguished artists with a unique artistic imprint whose work inspired performers, filmmakers, educators, facilitators, therapists and activists around the globe.

Festivals

26th Olympia International Film Festival for Children and Young People_2023  Percussive Dance Lab_ 2019 & 2021

Akropoditi Dance Fest_ 2018

FlamengoFredag_ 2018

IBMF MiniFest_ 2017 & 2019

Flamenco Festival Tanzhaus.nrw_ 2017

SoLus Festival_ 2014

Ausstellung Stray Exhibition_ 2014

Tapeos -  Flamenco Empírico_ 2013

Festival Musicale del Mediterraneo_ 2012

International Body Music Festival_ 2011, 2012 & 2013

Festival of Greek Choreographers_ 2008 & 2010

Diarroes_ 2005

Collaborations

Sandy Silva

Vassia Zorbali

Chrysanthi Badeka

Iro Apostolelli

Byzantine ensemble POLYTROPON _ LA FIESTA

Israel Galvan - Pedro G. Romero - Nino de Elche _ Documenta 14

Kitka Women's Vocal Ensemble - KeKeÇa - Sumru Ağiryürüyen _ 6th IBMF 

Electra Chrysanthou - Yota Baron - Giannis Papagiannoulis _ fuera de..

KANTU KORPU Body Music ensemble 

Aggeliki Toubanaki

Venues

Greek National Opera_Athens

Duncan Dance Research Center_Athens

Istituto dei Sordi di Torino_Italy

Zogma Collectif de folklore urban _ Montreal

Rhythm Room, Kino Club _ Vancouver

Pygméteatern _ Stockholm

SF Jazz Center, Destiny Arts Center _ San Francisco 

Dance Department of Berkeley University _ San Francisco 

CRR Concert Hall, Çıplak Ayaklar Studio _ Istanbul

Spinnerei _ Leipzig

Tanzhaus.nrw _ Düsseldorf 

Palazzo Ducale _ Genova

Yerba Buena Center for the Arts _ San Francisco 

Benaki Museum, Porta Theatre, Roes Theatre _ Athens

Tablao Caracoles _ Bern

Duende _ Amsterdam

De Nieuwe Regentes _ Den Haag

Sadler's Wells _ London 

bottom of page