Οι σπουδές της Γιώτας Πεκλάρη καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο στο χώρο του χορού και σε συνδυασμό με την αστείρευτη περιέργεια και δημιουργικότητά της, τις έδωσαν τα εργαλεία για να σχεδιάσει καινοτόμα εργαστήρια/σεμινάρια που αναπτύσσουν την ικανότητα σύνθεσης και αφυπνίζουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία.

 

-FLAMENCO BODY PERCUSSION-

σεμινάριο για όσους θέλουν να βελτιώσουν τις εκτελεστικές τους ικανότητες και για δασκάλους φλαμένκο που χρειάζονται ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διδασκαλία τους

-ESTRUCTURA DE UN BAILE-

εργαστήριο σύνθεσης για τραγουδιστές/τριες, μουσικούς και χορευτές/τριες φλαμένκο

-VISUALIZING SOUND-

εργαστήριο που ερευνά τους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε και εκφράζουμε την κίνηση και τον ήχο

-CONNECTING BODY-

μέθοδος δημιουργίας ομάδων μέσω της ταυτόχρονης διαδικασίας ανάπτυξης της κιναισθητικής και μουσικής αντίληψης του σώματος

 

-Το φλαμένκο ως εργαλείο επιβίωσης-

σεμινάριο χορού που εστιάζει στην κοινωνική διάσταση του φλαμένκο και την επίδραση του σε άτομα και ομάδες