- το φλαμένκο ως εργαλείο επιβίωσης -

σεμινάριο χορού που εστιάζει στην κοινωνική διάσταση του φλαμένκο και την επίδραση του σε άτομα και ομάδες

Φόρμα αριστοτεχνική και ταυτόχρονα λαϊκή, το φλαμένκο κατάφερε να δώσει φωνή σε περιθωριακές ομάδες, συγκεντρώνοντας και αναμειγνύοντας μια πληθώρα πολιτιστικών στοιχείων, ανάλογη με την πολυπολιτισμικότητα της εποχής του.

Επιστρέφοντας στις πρωταρχικές ανάγκες της δημιουργίας του, βλέπουμε πως λειτουργεί ως εργαλείο ανάπτυξης της αυτοσυνείδησης και ταυτόχρονα ως συνδετικός κρίκος των ομάδων. Ο ερμηνευτής του φλαμένκο επιδοκιμάζεται τη στιγμή που θα καταφέρει να συναντηθεί/συνδεθεί με το συναίσθημα του και θα μπορέσει να το εκφράσει. Η διαφοροποίηση είναι αυτοσκοπός μέσα στην ομάδα, η οποία συνδέεται με ισχυρούς δεσμούς και ολοκληρώνεται μέσα από την πολυφωνία και την πολυρυθμία.

Ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν μία πρώτη επαφή με το είδος και για την ανάπτυξη ομάδων